Showing 1–20 of 46 results

Giỏ hàng

120.000 VNĐ 100.000 VNĐ

Âm thanh hội nghị từ 100-150 khách

3.500.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Âm thanh hội nghị từ 50-100 người

2.500.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

Bàn bar – loại 1

130.000 VNĐ 120.000 VNĐ

Bàn chữ nhật 0,5 x 1,5m

80.000 VNĐ 75.000 VNĐ

Bàn dài chữ nhật 0,5 x 2m

90.000 VNĐ 80.000 VNĐ

Bàn dài chữ nhật 0,6 x 1,2m

90.000 VNĐ 85.000 VNĐ

Bộ bàn ghế tiệc loại 3

200.000 VNĐ 180.000 VNĐ

Bộ bàn ghế tiệc loại 4

190.000 VNĐ 170.000 VNĐ

Bộ bàn ghế tròn tiệc cao cấp

280.000 VNĐ 240.000 VNĐ

Bộ bàn tròn ghế inox

180.000 VNĐ 150.000 VNĐ

Cho thuê bục phát biểu

700.000 VNĐ 500.000 VNĐ